Johannes TG24

Sirmiones Skeppslag

 TG24


19 fot motorsnipa


Mått 5950 x 2170 x 700


Byggd 1958 av Malte Göransson på Österjär, Trelleborg

Modell byggd av Ola Hansson

Hos Nilsapågarna, som har sitt stora ålfiske vid Beddinge udde, finns det många intressanta båtar men ingen hamn. Läget är extremt oskyddat och detta har också satt sin prägel på båtvalet.


Mest i ögonfallande är de två vitmålade motorsniporna TG 24 och TG 10, båda byggda av båtbyggaren Malte Göransson i Österjär. Den mindre av de båda, nittonfotaren, uppmättes och presenteras här.


Snipan uppvisar alla de för den södra skånekusten karaktäristiska dragen och detaljerna. Mest markant är kanske de inåtsvängda stävtopparna, det breda akterskeppet och det smäckra utdragna förskeppet. Den långa och kraftigt fallande kölen och de relativt många bordgångarna hör emellertid också hit, liksom bladlaskarna och betingen vid förstäven.


Snipan byggde Malte Göransson år 1958 på beställning av bröderna Bror, Erik och Bernt Nilsson, det vill säga ”Nilsapågarna”. Skrovet gjordes som brukligt helt i svensk ek med tio bordgångar i var sida. Durkarna gjordes i gran. Liksom de flesta andra fiskebåtar i området målades TG 24 vit med röd botten.


Från början utrustades båten med en Albin bensinmotor om 12 hästkrafter. Denna utbyttes senare mot en tvåcylindrig Yanmar diesel om 15 hästkrafter. Alldeles för om motorrummet är ett skott av plastad marinplywood, detta för att förhindra fångsten och redskapen för att komma akterut i skrovet.

Kontaktinformation:

Adress: Laxvägen 14a 

291 32 Trelleborg     

E-mail

Sirmioneskeppslag@gmail.com

Följ oss på Facebook

Sirmiones Skeppslag

Besöksadress

Gislövs Läge, Hamnen