Våra sponsorer

Våra sponsorer

Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi får från våra sponsorer, stödmedlemmar och bidragsgivare.

Utan ert stöd hade det varit svårt att hålla den höga kvalité på vår verksamhet som vi vill ha.

Trelleborg

Trelleborg

Trelleborg

Trelleborg

Kockska stiftelsen

Trelleborg

Malmros

Sjöfartshistoriska stiftelse