Bli medlem

Om Du vill bli medlem i Föreningen Sirmiones Skeppslag är vi tacksam erhålla Dina uppgifter enligt nedan och lämna eller maila dem till föreningen.

Det går utmärkt att vara med som endast stödjande medlem och årsavgiften är 300:-.

ytterligare 100:- för familjemedlem.


Årsavgiften insättes på bankgirokonto nr 5872-7231 eller föreningens bankkonto hos Handelsbanken nr 6821-377 385 018.


Vi önskar följande uppgifter om Dig:


Namn, Personnummer eller födelseår, Adress, Telefonnummer och E-mailadress.


Vill Du på annat sätt stödja föreningen finns möjlighet till reklamplatser mm. Tag kontakt med Jan-Inge Svensson eller Mats Landén.Kontaktpersoner:

Jan-Inge Svensson, tel: 0702 031880

e-mail sirmioneskeppslag@gmail.com

Mats Landén, tel: 0703 451614

e-mail sirmioneskeppslag@gmail.com

Vår adress:


Laxvägen 14a

231 92 Trelleborg Gislövs Läge