Tudehuset

Tudehuset (Mistluren) 

Bild Mats Landén

Bilder Mats Landén

Mistsignal installerades 1933 för första gången och då med en manuell handtuta. (mist från engelska dimma)

Fiskarnas söner eller hustrur fick pumpa den gamla manuella utrustningen. Man signalerade när sikten var mindre än 2 NM.

1959 byggde man huset och installerade den automatiska utrustning som finns idag. Tudehuset var i bruk fram till 1980.

Ljudet kommer från en tyfon (vilket är tillverkarens namn på utrustningen som ger ljudet). Signalen hörs upp till ca 3 nautiska mil. (ca 5 km).


Utrustningen består av en kompressor och ett programverk som öppnar och stänger för lufttrycket till Tyfonen, själva signalhornet.

Gislövs mistlur ger 4 ljud var 60s. (signal 2s + tyst 2s + signal 2s + tyst 2s + signal 2s + tyst 2s + signal 2s + tyst 46s = 60s)


Sirmiones Skeppslag har renoverat och återställt mistluren och numera signalerar mistluren endast vid speciella tillfällen. Byggnaden renoverades av kommunen 2023.


Tyfonen är en svensk uppfinning patenterad 1920 av Helge Rydberg vid Kockums mekaniska verkstad AB.

Den utgörs av ett membran som sätts i rörelse av en gasström, ursprungligen ånga men senare tryckluft.

Ljudet förstärks av en eller två ljudtrattar.


Tyfonen kom ut på marknaden år 1921, och den första fyrstation som erhöll en sådan var Hakens fyr år 1923. Den vanligaste typen har en räckvidd på omkring 5 distansminuter. Tyfoner har använts i många fasta installationer

och på fartyg.