Sirmione TG3

Sirmione TG3
17,5 fots segelsnipa


Mått 5250 x 1950 x 500


Byggd ca 1915 på Väster Gär, av båtbyggare Nils Jönsson. /osäker uppgift/.


Båten är byggd på ekspant och med bordläggning i ek.


Renoverad 2005-2006.

Segelsnipan SIRMIONE är föreningen Sirmiones Skeppslags första objekt.


Hösten 2004 övertog vi henne från Kullabygdens Spri- och Gaffelriggade båtars förening.


Under två års tid hade ett antal intresserade letat efter en gammal träsnipa som byggts av en båtbyggare i Trelleborg. Genom en tillfällighet kom vi i kontakt med föreningen i Kullabygden, som visade sig ha just det som vi sökte.Efter en inspektion av båten fann vi att den var i sådant skick att det var meningsfullt att rekonstruera henne. Det tecknades ett avtal om övertagande.Skeppslaget bildades hösten 2004, och man beslöt att kalla det Sirmiones Skeppslag.


Sirmione var i ett ganska dåligt skick, speciellt var essing/reling/ och de översta borden i behov av att bli förnyade. Även en del spant behövde förnyas, vilket sysselsatt föreningens medlemmar i två vintrar.


De utbytta delarna i Sirmione  är 3 spant, samt 4 bord, plus en hel del mindre förbättringar. Även essingen är helt ny liksom betingen, den rundade delen i fören som användes för att fästa förtöjning mm.


Genom en tillfällighet kunde vi komma över en komplett segelrigg, typ spririgg sommaren 2005. Denna har nu monterats på Sirmione.  Ombyggnadsarbetet har fortlöpande dokumenterats fotografiskt, och även logg har förts på antalet  nedlagda arbetstimmar.


Vid avstämning i februari 2006 hade ca 1500 arbetstimmar lagts ner på renoveringen.


Senaste ägaren trodde att båten var från 1880 – talet.


Den döptes till Sirmione efter en ort vid Gardasjön – semesterort med en gammal borg.


Den som sålde båten berättade att när han fick båten låg den på botten i Råå hamn och vederbörande hade vunnit båten på pokerspel, han bärgat den och renoverat den.


Lite äldre information:

Lars Nilsson släkt med båtbyggaren Nils Jönsson som dog 1917. Nils Jönsson var LN:s morfars far. Nils Jönsson hade två söner Jöns Nilsson och Nils Persson (osäker på efternamnet ??).


Jöns Nilsson har haft Sirmione och använt den vid bottengarnspålsättning hopkopplad på ngt sätt som jag inte känner till. Båten var då försedd med en kapp i fören och i den låg en Säfflemotor.. Lars Nilsson minns mycket väl båten och tidpunkten bör ha varit 1940-45.

Här kan du titta på ett clipp från när båten kom till Gislöv och Skeppslaget. 


En omfattande renovering gjordes av våra duktiga medlemmar och så småningom kunde hon sjösättas

Modell av Sirmione som Ola Hansson, medlem i Skeppslaget, har gjort och som ägs av Lasse Winblad