Våra bidragsgivare

Våra bidragsgivare

Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi får från våra bidragsgivare och stödmedlemmar.

Utan ert stöd hade det varit svårt att hålla den höga kvalité på vår verksamhet som vi vill ha.

Kockska stiftelsen

Trelleborg

Malmros

Sjöfartshistoriska stiftelse

Trelleborg

Ångbagaren Trelleborg

Trelleborg

Stiftelsen har 2022 gett oss ett mycket generöst bidrag så att vi kan öka kvaliten på vår verksamhet vilket vi är mycket tacksamma för. 

Stiftelsen har 2021 och 2022 gett oss bidrag så vi har kunnat genomföra installation av en tändkulemotor i Hamnfront och bidrag så vi kan ersätta en havererad motor i en av våra vetranbåtar. 

Företaget har skänkt oss vinster till vårt lotteri på Veteranbåtsdagen. 

Kommunen stödjer vår förening genom att upplåta plats i Gislövs läge för vår verksamhet. Vi får också årligen aktivitets stöd för våra arrangemang. 

Ångbagaren skänker bröd till våra goda sillamackor som vi serverar på Veteranbåtsdagen

Emma P Dahl har skänkt fina priser till vårt lotteri på Veteranbåtsdagen.