TG24

 TG24


19 fot motorsnipa


Mått 5950 x 2170 x 700


Byggd 1958 av Malte Göransson på Österjär, Trelleborg

Modell byggd av Ola Hansson

Hos Nilsapågarna, som hade sitt stora ålfiske vid Beddinge udde, fanns många intressanta båtar men ingen hamn. Läget är extremt oskyddat och detta har också satt sin prägel på valet av båtar.

Mest iögonfallande är de två vitmålade motorsniporna TG 24 och TG 10, båda byggda av båtbyggaren Malte Göransson på Österjär, Trelleborg. Den mindre av de båda, TG24, presenteras här.


Snipan uppvisar alla de, för den södra skånekusten, karaktäristiska dragen och detaljerna. Mest markant är kanske de inåtsvängda stävtopparna, det breda akterskeppet och det smäckra utdragna förskeppet. Den långa och kraftigt fallande kölen och de relativt många bordgångarna hör emellertid också hit, liksom bladlaskarna och betingen vid förstäven.

Snipan byggde Malte Göransson år 1958 på beställning av ”Nilsapågarna”, bröderna Bror, Erik och Bernt Nilsson. Skrovet gjordes som brukligt helt i svensk ek med tio bordgångar på varje sida. Durkarna gjordes i gran. Liksom de flesta andra fiskebåtar i området målades TG 24 vit med röd botten. Snipan är också väl dokumenterad i boken ”Båtar i Skåne” av Gösta Göransson.


Från början utrustades båten med en Albin bensinmotor om 12 hästkrafter. Denna utbyttes senare mot en tvåcylindrig Yanmar dieselmotor om 15 hästkrafter. Alldeles för om motorn är ett skott av plastad marinplywood, detta för att förhindra fångsten och redskapen att komma akterut i båten.

Nilsapågarna på väg ut från Beddinge läge.

Foto: Peter Skanse 1980

Sedan våren 2020 håller ett arbetslag bestående av 6 personer på att renovera båten. Arbetet bedrivs som en utbildning i att renovera gamla träbåtar. Handledare för kursen är båtbyggaren Bo Lindh från Lindhs båtvarv i Smygehamn.

Arbetet består i att byta ut skadade bord på både babord- och styrbordssidan. Skadorna på styrbordssidan var betydligt mer omfattande eftersom de uppkommit vid ålfisket där den tunga ålsumpen stött ihop med snipan när ålen skulle lastas över till sumpen.

Planen är att renoveringen och utbildningen skall bli klart under hösten 2020. Vi räknar med att snipan ska vara helt klar för sjösättning våren 2021.

Styrelsen tog ett beslut i början på 2023 att TG24 skulle få en ny motor av den typ som sattes i när båten byggdes av Malte Göransson 1958. Det var en tvåcylindrig bensinmotor typ Albin O22. Vi söket ekonomiskt stöd från Arbetslivs museum och blev beviljade medel som skulle täcka kostnaden. 


Vi hittade en motor som satt i en gammal fin träsegelbåt Havsörn som tyvärr, på grund av mycket eftersatt underhåll, var tvungen att huggas upp. Motorn var i bra skick med få drifttimmar och vi fick köpa den och montera ur och transportera upp till varvet. För att få den i "nyskick" lämnade vi upp den till Per Ove Nilsson i Åhus och han gick igenom och provkörde motorn. Reservdelar fick vi av Stefan Ström från Albin Motors i Simrishamn. 

Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi har fått med motorn.

Bilder: Mats Landén