KarlA TG1

KarlA TG1

Båtvarv. LINDHS BÅTBYGGERI,  Smygehuk.


Båtbyggare far och son, Bo och Björn Lindh


Byggstart den 9 november 2010. Leverans den 10 juni 2011.


Längd 7.88 m x Bredd 2.99 m


Träslag. Ek, nordeuropa, Bordläggning  22 mm ek, Spant,  ek 2 tum


Däck, fur, Vikt färdig båt. Ca 3500 kg.


Motor, Skandia 10hkr  tändkula. Senare utbytt till Scandia 14 (15 hk)

Tankarna kring en nybyggnation har cirklat kring en båt av typ ”Sillabåt” på ca 7 meter/26 fot/ och då helst av en modell som byggts i Trelleborgsområdet.


Denna typ av båt var också en av anledningarna till att hamnen i Gislövsläge byggdes med start 1919.


De mest vanliga fiskebåtarna  på den tiden var båtar av den storlek som vi planerader för.


Dessa båtar finns också väl dokumenterade på de bilder som föreningen visat upp vid flera tillfällen.


Tanken är att båten skall utrustas med både segel och motor av råoljetyp/tändkula/.


Genom EU bidrag och kommunala bidrag har Sirmiones – Skeppslag kunnat finansiera en sådan byggnation.


Bygget skedde efter ritningar som Karl Andersson gjort 1911 till August Jönsson då 44 år.


August Jönsson bodde  på Öster Jär. Båten fick registreringen TG 1.


August fiskade tillsammans med sin svärfar Jöns Bengtsson och Hans Larsson.


Båten såldes 1934 till  fiskaren Julius Bergbom som efter flera år sålde den till fiskarna Per Hansson och Henning Olsson i Barsebäckshamn. Båten fick då nummer LA92.

Här kan du kolla på när båten byggdes.

Byte av tändkulemotorn.

Det visade sig efter några år att den installerade tändkulemotorn, Scandia 10, gärna sotade igen och var för liten för båtens storlek. 

2014 tog styrelsen beslutet att byta ut den ursprungliga tändkulemotorn, mot en större motor av samma fabrikat och typ. En Scandia 14 köptes i hos Tedden agentur i Göteborg. Motorn leveranskontrollerades på plats (se filmen) och fraktades ner till Lindhs båtvarv i Smygehamn som byggde om motorbädden och installerade motorn. 

Video Per-Åke Persson

Motorn hämtades hos Teddens i Göteborg i december 2014.

Motorn kontrollkördes och fungerade perfekt

Video Mats Landén

Första starten efter sjösättningen 2020.

TG1 ska nu få en gaffelrigg


Projektbeskrivning konvertering av spririgg till gaffelrigg.

Sillabåten TG1 KarlA som sjösattes i juni 2011 har blivit ett dragplåster till Gislövs läge. Denna unika kopia av en sillabåt från 1911 som byggts efter ritningar av båtbyggaren Karl Andersson på väster Gär i Trelleborg har väckt stor uppmärksamhet i båtbyggarkretsar både i Sverige och utomlands.


Lindhs Båtvarv med Bo och Björn har med sin stora hantverksskicklighet skapat en båt som kommer att kunna berätta en intressant fiskehistoria om fisket på Skånes sydkust i många år framåt.


Sirmiones Skeppslag planerar in för säsongen 2020 att rigga om TG 1 KarlA och byta ut spri riggen mot en gaffelrigg.

Det var vanligt att man riggade om sina båtar när besättningens styrka avtog och andra ålderstecken gjorde sig påminda.


Genom ett generöst bidrag från en av våra sponsorer kunde vi hösten 2019 beställa ett nytt segel till TG1 KarlA. Medlemmar har sedan under våren arbetat med att bygga om riggen.


Lördagen den 9 maj kunde vi hissa GAFFELSEGLET, som ritats av medlemmen Ola Hansson .

Projektet gaffelrigg till KarlA

Vi har under hösten och våren drivit ett projerkt med att bygga om KarlA:s rigg till en mera lätthanterlig gaffelrigg. Projektet är nu nästa slutfört och premiärturen tog vi den 29:e maj. Allt gick som planerat och KarlA gick för segel både ut och in till kaj. 

(Läs mer under fliken nyheter)

Bilder M. Landén

Karl A åter ute på sjön för segel 20-09-01.


Intrimning av segel på Karl A. Efter några seglingar börjar vi få ordning på alla tåg och skot. Nu återstår det endast att testa med toppseglet uppe och ytterligare några förbättringar. Sedan har vi en fin "fullriggare"