Kalender

Våra planerade aktiviteter2023:


Mars:

Års-och medlemsmöte.


Mötet äger rum på TBS lokaler i hamnen. Efter årsmötet tar vi en liten fika.


På medlemsmötet kommerGamla Trelleborg att håller ett föredrag och berättar om sin verksamhet. Vi får också se en film ur deras stora filmarkiv.


Vi vill även påminna om årsavgiften som är 300 kr och 100 kronor för familjemedlem.

Avgiften kan sättas in på bg 5872-7231 eller Swish 1234226965.


April:


Vi arbetar vidare med underhållet på våra båtar. Varje tisdag mellan 09:00 till ca 12:00. Fikarast har vi ca kl 10:30.


Maj:


Vi arbetar vidare med underhållet på våra båtar och gör alla klara för sjösättning. I slutet av månaden kommer vi att sjösätta våra båtar. Alla utom Elin som kommer att ligga kvar på varvet och Sirmione som ska transporteras in till stadsparken den 3:e juni. Hon kommer att ingå i Kultur och fritids temadag för föreningar i kommunen.