Ålsump

Ålasump


Ålasumpen byggdes 1956 av båtbyggaren Malte Göransson, att användas till ålfiske som Malte bedrev tillsammans med sönerna Gösta, Bengt och Stig. Ålasumpen var i bruk ända in på 1980 –talet, då fisket avvecklades.


Ålasumpen rymde 2.000 kg ål, och förankrades ca. 500 meter från land. Förtöjningen bestod av  från stäven en 3 tums nylontross, 6 meter lång, och där en boj med kätting till ett kraftigt ankare.


Vid ilastningen från ”ryktebåten” sattes en förtöjning fram till bojen, detta kunde vara svårt vid sjögång och dåligt väder. En man fick passa på med en båtshake så att inte båten kom upp på ålasumpen.


Man mätte upp ålen i dunkar, ca. 30 kg i varje dunk, som sedan hälldes ner i sumpen. Rekordet var 1964, då fylldes denna ålasump på 4 dagar.


När ålasumpen skulle tömmas, bogserades den in till hamnen eller vid lugnt väder till en ålakvassar en typ av båtar med damm som kunde lasta 20 – 25 ton ål.


Sumpen vinschades då upp på sidan av ålakvassen efter hand som ålen håvades upp. Ålfisket på sydkusten är numera nästan helt försvunnet p.g.a dålig lönsamhet.


Mellan Gislövsläge och Trelleborg fanns 6 fiskelag som satte bottengarn ca. 1,3 km ut från land.