Om oss


Vår historia i korthet


Det hela började med en diskussion om att det finns för få träbåtar kvar från förr, detta var 2003. Sedan dess har det byggts vetarnbåtsbrygga, Museum, renoverat tudehus, byggt barkgryta samt mycket mer, välkommen till hamnen så får du se och uppleva själv..Några av våra trogna och flitiga medlemmar

Lyssna på intervjun med Jan-Inge Svensson och Johannes Kaptein om Sirmiones Skeppslag som gjordes på Radio Trelleborg den 27mars.

Vi är en förening som startade med målet att inte låta traditionen från förr falla i glömska. Vi står på 3 ben och dessa är:

  • Bevarandet av träfiskebåtar med det härliga dunket. Idag har vi restaurerat ca 10 stycken som kan ses vid veteranbåtsbryggan i Gislövs läge under båtsäsongen.
  • Kustfiskemuseet. Välkommen in och se hur man fiskade förr i tiden. Allt var inte bättre förr, det var ett riktigt tufft arbete som involverade hela hushållet.
  • Utbildning. Sedan flera år tillbaka lär vi skolklasser i Trelleborg vilka fiskar som finns i våra vatten och hur det gick till när man fiskade förr i tiden. Vi har även en utställning utomhus som visar och utbildar inom fiskeriet.

Under vintern utför vi underhåll på båtarna på varvet, så att de är perfekt skick inför sjösättningen i maj månad.

Sirmiones Skeppslag utsågs till årets förening i Trelleborgs kommun 2015.

Jan-Inge Svensson har tagit över rodret.

Foto:

Gunnel Winblad

Johannes Kaptein, skeppslagets tidigare ordförande under många år står här i fören på på TG 1 .


Vid rodret Jan Inge Svensson, som är föreningens nuvarande ordförande. Båda har som övriga medlemmar ambitionen att utveckla och bevara Sirmiones Skeppslags kulturella betydelse för framtiden.

Vi har en liten varvsfilial i S Virestad eftersom alla våra båtar inte får plats på varvet i Gislövs läge.

En mycket uppskattad del är vår verksamhet är att vi delar med oss av våra kunskaper om kustfisket på sydkusten. Kanske speciellt för de yngre av våra besökare som ofta kommer på slutet av vårterminen. Informationen avslutas med en tur i hamnen med någon av våra båtar. Här är det Lasse Winblad och Ola Hansson som lägger till efter en tur.

Akvarell av Lisa Göransson

Vår verksamhetsplan för 2022


Hela våren och efter upptagningen på hösten, jobbar vi på ”Varvet” med renovering och underhåll av våra båtar. Vi jobbar varje tisdag mellan kl. 09:00 till ca 12:00 med avbrott för en värmande gemensam kaffepaus. Vanligtvis är vi ca 25 personer men vi vill gärna bli fler.                                                      

Vi lär av varandra hur man varsamt renoverar och underhåller båtarna och använder rätta färger och material. På varvet har vi genom åren skaffat oss en mycket bra utrustning i form av maskiner och verktyg.  Det har skapats ett fint kamratskap i gänget där vi alla hjälps åt och där de olika intressena och kompetenserna kommer fram. För närvarande har vi tio stycken allmogebåtar i vår flotta.

 

Vårt arbete med våra klinkbyggda båtar är en viktig del av det immateriella kulturarv som nu kommit upp på UNESCOs lista. Sverige har lovat att hålla kunskapen vid liv och därför är vår förening och vårt arbete oerhört viktigt inför framtiden. Därför är det viktigt att vi kan värva nya medlemmar och föryngrar vår medlemskår.

                          

Vi kommer att ha ett antal medlemsmöten under året där vi hoppas att många medlemmar kommer så vi kan informera om vad som hänt och vad som är planerat. Vi kommer att bjuda in intressanta gäster som kan föreläsa eller informera om olika saker.

Ett antal studiebesök är planerade, bland annat till Fotevikens Vikingamuseum, Statarmuseet i Torup och på Sjöfartsverkets VTS-central i Malmö.

 

Årsmöte kommer vi att hålla tisdagen den 29:e mars kl. 19:00 i TBS klubbhus.

Under sommaren har vi varje tisdag, mellan 09:00 och ca 12:00, veteranbåtsfrukost då vi till självkostnadspris äter gemensam frukost tillsammans och kan i lugn och ro diskutera olika saker och planera för fortsättningen på dagen. Beroende på vädret kan det förhoppningsvis bli en tur på sjön med våra båtar, fiska lite eller bara njuta av att alla våra fina båtar är mycket sjödugliga. Vi vårdar också stora delar av hamnområdet med gräsklippning och städning. Speciellt vårt eget område med Veteranbåtsbryggan, runt museet och Hamnfront.

   

Kustfiskemuseet håller vi öppet från mitten av maj till slutet av augusti, varje tisdag 09:00 till ca 12:00 och på lördagar och söndagar 13:00 till 15:00. Vi hoppas på många besökare både från närområdet och mer långväga gäster. Det går bra att boka annan tid efter telefonkontakt med Lasse Winblad på 0410-335115 eller 0708 620397. Alternativt via E-mail till laguwi@gmail.com.


I hamnens nord västra hörn har vi en grill och rekreationsplats som vi kallar ”Hamnfront”. Här kan barn på ett säkert sätt, bekanta sig med en gammal fiskebåt som heter Bagheera. Här finns gott om plats att äta medhavd mat vid våra picknickbord och ett grillbord att grilla mat vid. Här finns också en ”barkegryta som visar hur fiskarna förr i tiden kokte ur sina sillagarn. 


Vår utbildningsverksamhet är mycket uppskattad av lågstadieskolor i kommunen. Vi berättar om livet i ett fiskeläge för länge sedan och hur kustfisket bedrevs då. Tyvärr har den legat nere under pandemin men vi räknar med att komma igång på nytt under hösten. Vid behov bedriver vi också andra utbildar tillsammans med TBS, till exempel kurser för båtfolk i navigation, båtvett och säkerhet på sjön. Vi har en bra kontakt med andra föreningar i hamnen och hoppas kunna utöka samarbetet med framför allt Sjöscouterna.


 

Veteranbåtsdagen är i år planerad till lördagen den 18:e juni. Då har vi möjlighet att visa upp vår verksamhet, kustfiskemuseet och alla våra fina veteranbåtar. Vi räknar med att återuppta en liten loppmarknad. Hör gärna av er till Mats 0703 451614 eller Lasse 0708 620397 om ni har ”loppor” som ni vill skänka. Andra föreningar kommer att bjudas in för att medverka och visa upp sig.


En lördag i augusti firar vi tillsammans med övriga aktiva föreningar i hamnen Sjösportens dag. Vi visar då upp kustfiskemuseum, gör små båtturer i hamnen med intresserade besökare. Vi informerar om vår verksamhet och hoppas på att locka nya medlemmar.


Skeppslaget kommer under sommaren att medverka vid ett antal arrangemang i närområdet i syfte att väcka intresse för vår verksamhet i syfte att utöka medlemsantalet. Vi planerar att medverka vid hamnens dag i Limhamn dag 28-31 juli.


I början på september brukar Trelleborgs hamn fira hamnens dag och vi räknar med att segla dit för att visa upp våra båtar.


Under sommaren kommer vi att göra ett antal eskaderseglingar, beroende på vädret, till Smyge eller Skåre och kanske någon längre tur med KarlA.

Våra båtar brukar vi landsätta i slutet av september och transportera upp dom till varvet för att påbörja underhållsarbetet.


Verksamhetsåret avslutar vi med ”Jul på Varvet”. Adventsfirande för alla medlemmar den 1:e advent. Det blir ÖPPET HUS för medlemmarna med familj och andra intresserade.


Vi är oerhört tacksamma för all uppmuntran och stöd vi får från våra medlemmar och alla andra. Stödet som vi får från olika bidragsgivare är oerhört viktigt för att vi ska kunna hålla hög kvalité i vår verksamhet och hålla föreningen vid liv.

Årsavgiften är oförändrad 300 kr för medlem och 100 kr för familjemedlem. Avgiften kan betalas in på bankgiro 5872-7231 eller banköverföring till Handelsbanken clearing nummet 6821 konto 377 385 018 eller swish 123 422 69 65.


Hemsida:  http://sirmiones-skeppslag.com/

E-mail address:  sirmioneskeppslag@gmail.com


Organisations nummer: 802420-4466

Bankgiro: 5872-7231

Swish:1234226965