Styrelsen


Sirmiones Skeppslags Styrelse.


Ordförande: Jan-Inge Svensson, Långavägen 33, 231 92 Trelleborg,


Kassör: Bengt Knutsson, Majnyckelvägen 11, 23131 Trelleborg


Sekreterare: Mats Landén, Mörtvägen 4,  231 92 Trelleborg


Ledamot: Per Åke Persson, Kvarngatan 43, 231 66 Trelleborg,


Ledamot: Christer Dahlsjö, Dalköpinge strandväg 17B, 231 32 Trelleborg


Ledamot: Lars Winblad, Styrmansvägen 18,  231 32 Trelleborg.


Ledamot: Christer Hansson, Katslösa 12, 274 62 Rydsgård


Suppleant: Johannes Rehn, Östra förstadsgatan 180, 231 32 Trelleborg.


Suppleant: Rune Rolfsson, Orkidevägen 68,  231 31 Trelleborg


Revisor Per Olof Eiman, Läraregatan 24,  231 38 Trelleborg


Revisor suppleant: Anders Eriksson, Asbjersvägen 120, 321 96 Trelleborg 


E-post: sirmioneskeppslag@gmail.com


Post:

Sirmiones Skeppslag

Laxvägen 14a

231 92 Trelleborg

 


Reg: Nr 802420–4466

Bankkonto: Handelsbanken, 6821-377 385 018

Bankgiro: 5872- 7231

Swish:  1234226965