Hisstyg

Hisstyg i Hamnfront

Bild Mats Landén

Här visar vi hur man kan lyfta stora tyngder med liten kraft.


Med block kan man hissa stora tyngder och här visas tre exempel. De tre säckarna väger lika mycket. (25 kg var)

Fall 1 (Enkel göling)

 Användes när man lyfter lättare tyngder snabbt.

 Du får dra med samma kraft som säckens vikt.


Fall 2 (Enkel talja)

 Här kan man lyfta säcken lättare men man får dra mer (längre).

Du får dra med hälften så stor kraft som säckens vikt.


Fall 3 (Dubbel talja)

 I detta fall är det ytterligare lättare att lyfta säcken och man får dra ytterligare mer i tampen.

Du får dra med en tredjedel så stor kraft som säcken väger.


I alla fallen så finns där friktion vilket innebär att man får dra lite mer för att övervinna friktionen.

(ca. 10 – 20%)